Аналітик

Персонал в Тернополь. Сельское хозяйство, агробизнес

 • Зарплата від:
 • Бажаний графік роботи:
 • Дата народження:
 • Досвід роботи:
 • Місто:

Досвід роботи

  1С:Підприємство 8. 2 – ведення обліку господарської діяльності підприємства.
  TeleTrack Control – система GPS навігації техніки, що забезпечує моніторинг та контроль розміщення техніки.
  ARIS – моделювання бізнес-процесів.
  ExpertChoice – система підтримки прийняття рішень, яка забезпечує методологію планування.
  Project Expert – планування, супровід та аналіз проектів.
  MS Office – робота з різними типами документів: текстами, електронними таблицями, базами даних.
  06. на Jobs.ua. 2012 - "М.С.Л.", посада: продавець-консультант.
  04. на Jobs.ua. 2014 – аналітик консолідованої інформації, ТОВ «Мрія Центр».
  Функціональні обов’язки: консолідація інформації по виконаних сільськогосподарських роботах, контроль за повнотою та достовірністю інформації як в первинній документації, так і в облікових системах, формування різного роду звітності в 1С, аналіз проведених с/г робіт, моніторинг та контроль техніки по GPS навігації через систему TrackControl. на Jobs.uaТернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя, факультет економіки та підприємницької діяльності, спеціальність «Економічна кібернетика». Диплом з відзнакою.
  Випускна робота бакалавра на тему «Економіко-математична оцінка рівня економічного розвитку підприємства (на прикладі ПАТ «Укртелеком»)».
  Дипломна робота спеціаліста на тему «Моделювання попиту на освітні послуги вищих навчальних закладів» (на прикладі ТНТУ імені Івана Пулюя)
  Публікації:
  Гос О.В. Застосування економіко-математичних моделей для аналізу фінансового стану підприємства//Моделювання економіки: проблеми, тенденції, досвід: збірник тез. – Т., 2011. – 284с. С. 37-39.
  Гос О.В. Моделювання попиту надання освітніх послуг вищими навчальними закладами//Теоретичні та прикладні аспекти розвитку економіки: матеріали III міжнародної науково-практичної конференції. – Т., 2013. – 192 с. С. 71-73.  Jobs.ua: